Hostel Danicar Puerto Natales

Danicar納塔萊斯港青年旅館納塔勒斯港住宿。每個房間都設有共用浴室。你會發現對物業的共用廚房。